HÉVÍZ ÉS TÉRSÉGE KAMARAI TAGOK KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNYABELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

SZJA 1 %
- 2012.11.26.

Köszönjük támogatóink 1 % felajánlását, melyet kulturális, hagyományőrző programok megismertetésére, népszerűsítésére használtunk fel. Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 2016 évben 15846 Ft felajánlást kapott. Adószámunk: 18965021-1-20

SZJA 1 %
- 2011.09.05.

Köszönjük támogatóink 1 % szja felajánlását, melyet kulturális, hagyományőrző programokra használtunk fel.
Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 2015 évben 26688 Ft felajánlást kapott. Adószámunk: 18965021-1-20


Önkéntes munka 2013 HÉViZ
- 2013.11.23.

Oklevelet és egy képes albumot kaptak: Hegyi Endréné, Molnárné Tar Gyöngyi, Gyapay Árpádné, Major Jenőné, Gyapay Árpád, Barta Zsolt, Czigány György, " Underground Dancegroup" csoportvezetője Fojta Judit

Köszönjük támogatóink 1 % szja felajánlását, melyet kulturális, hagyományőrző programokra, annak népszerűsítésére használtunk fel. Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 2014. évben 37459 Ft felajánlást kapott. adószámunk: 18965021-1-20

UNDERGROUND DANCEGROUP Hévíz
- 2013.08.06.

Ir sztepp és show tánc

TEL.COMP HÉVÍZ
- 2013.06.16.

Mobiltelefon és Számítástechnika Hévíz, Kölcsey utca 4. (Buszmegálló utcája) Telecomp itt! e-mail: info@telcomp-heviz.hu
SZJA 1 %
- 2012.02.10.

Köszönjük támogatóink 1 % szja felajánlását, melyet kulturális, hagyományőrző programok, előadások népszerűsítésére használtunk fel. Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 2011 évben 60067 Ft felajánlást kapott. adószámunk: 18965021-1-20

továbbNCA
- 2011.01.13.

Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa működését 2010, 2011 évben az NCA támogatta


SZÁLLÁSKERESŐ
- 2010.09.02.


Szállás Hévízen
Mi is az önkéntesség?

Az általános definíció szerint az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa önkénteseiről készült  riport:  http://www.youtube.com/watch?v=ki4cXlp-Svg

Blog: http:/www.danceunderground.blogspot.com

Ír és showtánc, moderntánc, Hévízi Underground előadásában

 

Mi motivál Európa-szerte több millió embert, hogy önzetlenül segítsen?

 • Az emberek az önkéntes tevékenységnek köszönhetően gyakorlatot szereznek, kiszélesítik ismeretségi körüket és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez.
 • A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik.
 • A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés elkerülésére kínál alternatívát.
 • Egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, javítja a cég közösségen belüli elismertségét.
 • Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt, az életen át tartó tanulás fontos eszköze.
 • Az önkéntes munka lehetőség az egyének számára, hogy képessé tegyék önmagukat a fejlődésre, az önkifejezésre, kreativitásuk megmutatására.
 • Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági értékét és a gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve is igen jelentős.

Önkéntes Szótár

: Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Kivéve, ha:

 • az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
 • a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton,
 • illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy a felek között más jogviszony áll fenn.

: Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy. Korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

 

: az állami-önkormányzati szervek, illetve a közhasznú szervezetek és az egyházak alaptevékenységükhöz kötődően foglalkoztathatnak önkéntest; profitorientált szervezetek, személyek (pl. szociális, egészségügyi vállalkozás) önkéntest csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bizonyos ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások (pl. hospice, iskolai tábor) érdekében foglalkoztathatnak.

 

: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elsődleges célja az volt, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza, intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerűsíti a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.

 

: a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Ez alapvetően szóbeli megállapodás, amit a törvényben meghatározott esetekben írásba kell foglalni. Kötelező az írásba foglalása, ha:

 • az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább 10 napra kötötték;
 • az önkéntes korlátozottan cselekvőképes vagy kiskorúsága miatt cselekvőképtelen (ide nem értve az egyszeri, legfeljebb 1 nap időtartamú önkéntes tevékenységet);
 • az önkéntes a törvényben meghatározott juttatásban részesül;
 • az önkéntes tevékenységet külföldön végzik;
 • az önkéntes az Európai Unión kívüli állam polgára;
 • bármelyik fél azonnali felmondáshoz való jogát korlátozzák;
 • az önkéntes ezt kéri;
 • ezt jogszabály elrendeli.

 

 • a fogadó szervezet által biztosított munkaruházat, védőfelszerelés;
 • utazás, szállás, étkezés költsége;védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás;
 • az önkéntes részére biztosított – az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges – iskolarendszeren kívüli képzés költségei;
 • az önkéntesnek az önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, illetve balesetbiztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja;
 • az önkéntesnek biztosított napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát;
 • az önkéntesnek nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.


Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 8380 Hévíz, Kisfaludy u. 78. Tel.: 30/7403973

Honlapkészítés

Írtánc, moderntánc, ír és moderntánc, Underground, Hévíz, schowtánc, Ír tánc Hévíz, Hévízi Underground.